Эмийг эмчийн бичсэн жорын дагуу хэрэглэцгээе. Эмийн зохистой хэрэглээг дэмжигч Монос Групп.
Хамгийн их хайсан: silkygirl pigeon сенобик babybio munchkin himalaya

Нууцлал хадгалах тухай

Хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээлэл нь Emonos.mn – ий үнэт зүйл болно. Emonos.mn нь хэрэглэгчийн мэдээллийг гурав дахь этгээдэд алдахаас сэргийлэн аюулгүй байдлыг дээд зэргээр анхааран ажиллах бөгөөд, ашгийн төлөө худалдахгүй болно.

Хэрэглэгчийн өгөгдөл бүрдүүлснээр хэрэглэгчийн худалдан авах замналыг илүү хялбарчлах, худалдан авалт бүрийн хүргэлт зөв цэгтээ зөв хүндээ очих тал дээр анхаарах үүднээс, дотоод үйлчилгээгээ сайжруулах тал дээр ашиглах юм.

Та Emonos.mn сайтдад өөрийн үнэн зөв мэдээллээ бүртгүүлснээр та шинэ хямдрал урамшууллын мэдээлэл авах боломжтой юм. Мөн та Emonos.mn – д хүсэлт гарган ямар нэг төлбөргүйгээр тухайн худалдааны санал урамшууллын мэдээллээс чөлөөлөгдөх эрхтэй.

Emonos.mn бүрдүүлсэн өгөгдлийг өөрийн хамтрагчдад танилцуулах шаардлагатай үед тухайн хэрэглэгч тус бүрээс зөвшөөрөл авсны дагуу хийгдэнэ.

Хувийн мэдээлэл нь таны өөрийн нууц үгээр хамгаалагдах тул хэрэглэгчид өөрийн онлайн худалдан авалтад ашигладаг нууц үгийн нууцлал болон аюулгүй байдлын өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Emonos.mn нь сайт дээрх хэрэглэгчийн бүртгэл эрсдэлд орсон гэж үзсэн тохиолдолд Emonos.mn –д нэн даруй мэдэгдэнэ.

Хэрэглэгч нь бүртгэлийн мэдээллээ устгах, дахин засварлах эрхтэй.