Эмийг эмчийн бичсэн жорын дагуу хэрэглэцгээе. Эмийн зохистой хэрэглээг дэмжигч Монос Групп.
Хамгийн их хайсан: silkygirl pigeon сенобик babybio munchkin himalaya

Фолцид 1мг №200

Үнэ

19000 ₮
Фармакологийн үйлдэл: Фолийн хүчил ясны чөмөгт мегалобластаас нормобласт үүсэлтэнд оролцоно. Хүнд хэвийн улаан эсийн үүсэлт, нуклей-протейн нийлэгжилтэнд экзоген эх үүсвэр болдог. Фолийн хүчил тетрагидрофолийн хүчлийн урьдал нуклейн хүчлийн тимидилат, пурины бионийлэгжилтэнд нийлбэржих урвалын кофактор болон оролцоно. Фолийн хүчлийн дутагдал өвчтөнд тимидилатын нийлэгжилтийн эмгэг нь деоксирибонуклейн хүчлийн нийлэгжилт саатсанаар Мегалобласт хэлбэр, Мегалобласт төст, макроцитын цус багадалтаар илрэнэ.Фолийн хүчил дээрх гэдсэнд хурдан сайн шимэгдэнэ. Байгалийн коньюгатын фолат нь ходоод гэдэсний замд фолийн хүчлийн шингээлтийг бууруулна. Тунгийн хэрэглээнээс ойролцоогоор 15-30 минутанд фолийн хүчил сийвэнд орно; ерөнхий тунгийн дээд хэмжээнд 1 цагт хүрнэ. Тархи нугасны шингэнд фолийн хүчил эмийн сийвэнгийн агууламжаас өөр өөр түвшинд оршино. Фолийн хүчил элгэнд 7, 8 –дигидрофолийн хүчил болж эцэст нь дифосфо-пуридин нуклейтидын (DPNH) нөлөөнд 5, 6, 7, 8, тетрафолийн хүчил болно. Тетрагидрофолийн хүчил N5 эсвэл N10 түвшиний формил, гидроксиметил, метил, формимино бүлэгт хамаарна. N5-формилтетрагидрофолийн хүчил нь лейковорин юм. Тетрагидрофолийн хүчлийн уламжлалууд биеийн бүх эд эсэд, ялангуяа элгэнд хадгалагддаг. Нийт фолатын сийвэн дэх хэвийн түвшин 5-15 нг/мл; тархи нугасны шингэнд ойролцоогоор 16 – 21 нг/мл агуулагдана. Хэвийн улаан эсэд фолатын түвшин дунджаар 175 – 316 нг/мл. Ерөнхийдөө сийвэн дэх фолатын түвшин 5 нг/мл хэмжээнээс буурвал дутагдал үүсэх ба 2 нг/мл-с багасвал Мегалобласт эст цус багадалт үүснэ.Хэрэглэх заалт:   Фолийн хүчлийн дутагдлын эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт   Хоол хүнсээр фолийн хүчлийн нийлүүлэлт хангалтгүйн улмаас хэрэгцээ ихэссэн   Фолийн хүчлийн хэрэглээ шаардсан өвчин, жирэмсэн, хөхүүл эх, жирэмслэхээр төлөвлөж буй хосууд 3 сарын өмнөөс   Хорт цус багадалтын туслах эмчилгээнд ( Витамин В12-н дутагдалын цус багадалт)   Фолийн хүчлийн дутагдал, бодисын солилцооны эмгэгтэй холбоотой үүссэн өвчин   Хоол тэжээлийн дутагдал, жирэмсний цус багадалт, хүүхдийн цус багадалт   Эпилепси, хумхаагийн эсрэг эм хэрэглээнээс үүдэлтэй цус багадалт   Архины хордлого, элэгний эмгэг бүхий Мегалобласт цус багадалт

Үнэлгээ болон сэтгэгдэл

Тоо ширхэг

Төлбөрийн сонголт

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл

Бараа бүтээгдэхүүний тайлбар

Фармакологийн үйлдэл: Фолийн хүчил ясны чөмөгт мегалобластаас нормобласт үүсэлтэнд оролцоно. Хүнд хэвийн улаан эсийн үүсэлт, нуклей-протейн нийлэгжилтэнд экзоген эх үүсвэр болдог. Фолийн хүчил тетрагидрофолийн хүчлийн урьдал нуклейн хүчлийн тимидилат, пурины бионийлэгжилтэнд нийлбэржих урвалын кофактор болон оролцоно. Фолийн хүчлийн дутагдал өвчтөнд тимидилатын нийлэгжилтийн эмгэг нь деоксирибонуклейн хүчлийн нийлэгжилт саатсанаар Мегалобласт хэлбэр, Мегалобласт төст, макроцитын цус багадалтаар илрэнэ.
Фолийн хүчил дээрх гэдсэнд хурдан сайн шимэгдэнэ. Байгалийн коньюгатын фолат нь ходоод гэдэсний замд фолийн хүчлийн шингээлтийг бууруулна. Тунгийн хэрэглээнээс ойролцоогоор 15-30 минутанд фолийн хүчил сийвэнд орно; ерөнхий тунгийн дээд хэмжээнд 1 цагт хүрнэ. Тархи нугасны шингэнд фолийн хүчил эмийн сийвэнгийн агууламжаас өөр өөр түвшинд оршино. Фолийн хүчил элгэнд 7, 8 –дигидрофолийн хүчил болж эцэст нь дифосфо-пуридин нуклейтидын (DPNH) нөлөөнд 5, 6, 7, 8, тетрафолийн хүчил болно. Тетрагидрофолийн хүчил N5 эсвэл N10 түвшиний формил, гидроксиметил, метил, формимино бүлэгт хамаарна. N5-формилтетрагидрофолийн хүчил нь лейковорин юм. Тетрагидрофолийн хүчлийн уламжлалууд биеийн бүх эд эсэд, ялангуяа элгэнд хадгалагддаг. Нийт фолатын сийвэн дэх хэвийн түвшин 5-15 нг/мл; тархи нугасны шингэнд ойролцоогоор 16 – 21 нг/мл агуулагдана. Хэвийн улаан эсэд фолатын түвшин дунджаар 175 – 316 нг/мл. Ерөнхийдөө сийвэн дэх фолатын түвшин 5 нг/мл хэмжээнээс буурвал дутагдал үүсэх ба 2 нг/мл-с багасвал Мегалобласт эст цус багадалт үүснэ.
Хэрэглэх заалт:
  Фолийн хүчлийн дутагдлын эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт
  Хоол хүнсээр фолийн хүчлийн нийлүүлэлт хангалтгүйн улмаас хэрэгцээ ихэссэн
  Фолийн хүчлийн хэрэглээ шаардсан өвчин, жирэмсэн, хөхүүл эх, жирэмслэхээр төлөвлөж буй хосууд 3 сарын өмнөөс
  Хорт цус багадалтын туслах эмчилгээнд ( Витамин В12-н дутагдалын цус багадалт)
  Фолийн хүчлийн дутагдал, бодисын солилцооны эмгэгтэй холбоотой үүссэн өвчин
  Хоол тэжээлийн дутагдал, жирэмсний цус багадалт, хүүхдийн цус багадалт
  Эпилепси, хумхаагийн эсрэг эм хэрэглээнээс үүдэлтэй цус багадалт
  Архины хордлого, элэгний эмгэг бүхий Мегалобласт цус багадалт

Бүтээгдэхүүний хэрэглэх заавар

Хэрэглэх арга,тун:
  1. Фолийн хүчлийн дутагдал ба эмийн хамааралт фолатын дутагдал.
– Насанд хүрэгчид, хүүхдэд: 0.25~1мг/өдөр ( 1/4 ~1 шахмал)
  2. Фолийн хүчлийн дутагдлын урьдчилан сэргийлэлт, фолийн хүчлийн хэрэгцээ ихэссэн эмгэг
– Насанд хүрэгчид, хүүхдэд: 0.1~0.25мг/өдөр (1/10~1/4 шахмал)

Найрлага

Фолийн хүчил (KP) 1.0мг (1000㎍)

Бүтээгдэхүүний анхааруулга

Хориглох заалт:
  Фолийн хүчил, найрлага дах бусад нэгдэлд хэт мэдрэг
  Витамин В12 дутагдалын хорт цус багадалт, Мегалобласт цус багадалт