Эмийг эмчийн бичсэн жорын дагуу хэрэглэцгээе. Эмийн зохистой хэрэглээг дэмжигч Монос Групп.
Хамгийн их хайсан: silkygirl pigeon сенобик babybio munchkin himalaya
Хүргэлтийн нөхцөл

Монос Группийн www.emonos.mn сайтыг сонгон хэрэглэж буй эрхэм хэрэглэгч танд талархал илэрхийлье.
Энэхүү сайтаар дамжуулан эм, эрүүл мэнд, гоо сайхны болон бусад (цаашид бараа бүтээгдэхүүн гэх) бараа бүтээгдэхүүнүүдийг өдөр тутам 24 цагийн турш захиалан авах боломжтой юм. Түүнчлэн бараа бүтээгдэхүүний баталгаат тайлбар, Хүний их  эмчийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө тус сайтад тогтмол шинэчлэгдэн тавигдаж байх болно. Манай хүргэлтийн нөхцөлтэй нягтлан танилцаж, хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр www.emonos.mn сайтаар захиалга хийж хүргэлт хийлгэх эрх үүснэ. Та манай онлайн хүргэлтийн вэб сайтыг ашиглах нь хүргэлтийн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байгааг бүрэн илтгэнэ.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
        1.1 www.emonos.mn нь Монос Улаанбаатар ХХК-ийн цахим захиалга, хүргэлтийн албан ёсны вэбсайт бөгөөд энэхүү нөхцөл, журам нь онлайн захиалга, хүргэлт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
        1.2 Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд Монос Улаанбаатар ХХК /цаашид “Компани” гэх/ болон хэрэглэгч хамтран хяналт тавина.
        1.3 Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч захиалга өгч, хүргэлт хийлгэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.

ХОЁР. ОНЛАЙН ХҮРГЭЛТ, ТҮҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
        2.1 www.emonos.mn веб сайтын тэмдэгтүүд нь компанийн өмч бөгөөд энэхүү онлайн захиалгын лого, нэр бусад загварыг хуулбарлан олшруулах, дуурайх, хэрэглэгчид хүргэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг дамлан худалдах, өөр бусад зүйлд хууль бусаар ашиглахыг хориглоно. www.emonos.mn онлайн хүргэлтийн вэбсайтаас татан авсан, хуулбарлагдсан, ашигласан бүх мэдээллийг Монгол улсын оюуны өмчийн хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ
        2.2 Онлайн хүргэлтийн вэб сайтын хөтлөлт, түүний аюулгүй байдал, хэрэглэгчдийн мэдээллийн нууцлалыг компани бүрэн хариуцна.
        2.3 Онлайн хүргэлтийн вэб сайтын бүх үйл ажиллагаа нь автоматаар хийгдэх бөгөөд бараа бүтээгдэхүүний үнэ, үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг автоматаар татаж шинэчлэх бөгөөд захиалгын хүргэлт 24 цагийн үйл ажиллагаатай байна. Системийн аливаа алдаа, доголдол, эрчим хүчний саатал, серверийн ачаалал зэргээс шалтгаалсан асуудал үүсэх нөхцөлд хэрэглэгчдэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр бараа бүтээгдэхүүний үнэ, мэдээллийг өөрчлөх, онлайн хүргэлтийн үйл ажиллагааг хэвийн болгоход шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх, онлайн хүргэлтийн үйл ажиллагааг зогсоох, тасалдуулах магадлалтай.
        2.4 Онлайн хүргэлтийн вэб сайтаар хийгдсэн аливаа захиалгыг оператор хянаж хэрэглэгчтэй холбогдон захиалгыг баталгаажуулах бөгөөд ямар нэгэн алдаа дутагдал илэрвэл тухайн захиалгыг цуцалсан тухай хэрэглэгчид мэдэгдэн, тухайн захиалгатай холбоотой хийгдсэн төлбөрийг буцаан шилжүүлнэ.
        2.5 Компани вэбсайтын бүх төрлийн мэдээллийн шинэчлэлийг бүрэн хариуцна.
        2.6 Онлайн хүргэлтийн веб сайт нь зөвхөн бараа бүтээгдэхүүн хүргүүлэхээр захиалга өгөх болон бараа бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл өгөх зорилготой.
        2.7 Хэрэглэгч онлайн захиалга өгөх хэсэгт орж, түүнд байрлах бараа бүтээгдэхүүнээс сонгон захиалах боломжтой. Сайт дээрх бүтээгдэхүүний өнгө, зураг таны ашиглаж буй дэлгэцийн чанараас шалтгаалан бодит байдлаас харьцангуй өөр харагдах магадлалтай.
        2.8 Онлайн захиалга өгөхөд хэрэглэгч таны сонголтонд тус болох, мэдээлэл өгөх зорилгоор хэд хэдэн онцлох ангиллыг харуулна.
        2.9 Моносын эмийн сангийн сүлжээнд хэрэглэж байгаа үнийн бодлого барих бөгөөд бусад нэмэлт зардал, хямдрал, урамшуулал зэргээс шалтгаалан зарим тохиолдолд өөр байх магадлалтай.
        2.10 Хэрэглэгч сонгосон бараа бүтээгдэхүүнээ сагсанд хийж захиалгаа баталгаажуулах бөгөөд вэб оператор 10-30 минутын дотор захиалга хүлээн авсан эсэхээ хэрэглэгчид и-мэйлээр болон утсаар хариу мэдэгдэнэ. Хэрэв захиалгын хаягаа буруу буюу дутуу оруулбал бид захиалгыг цуцлах эрхтэй. Хэрэв бид таны захиалгыг цуцлах тохиолдолд утсаар буюу и-мэйл хаягаар мэдэгдэнэ.
        2.11 Веб хуудсаар жортой эмийн захиалга хийх тохиолдолд оператортой холбогдох хэсгийг ашиглах эмийн жорны зургыг өгөх ба хүргэлтийн ажилтанг очиход жороо хүлээлгэн өгөх бөгөөд жоргүй, хүчин төгөлдөр бус жортой байгаа тохиолдолд эмийг олгохгүй.
        2.12 Тусгай жортой /Сэтгэцэд нөлөөт, Мансууруулах/ эмийн онлайн захиалга хийгдэхгүй болно.
        2.13 Эм, эмийн бүтээгдэхүүн нь хадгалах тусгай нөхцөл, шаардлага бүхий онцгой бүтээгдэхүүн тул хэрэглэгчдийн гар дээр очсон цагаас эхлэн эм, эмийн бүтээгдэхүүнийг буцаах, солих боломжгүй.

ГУРАВ. ОНЛАЙН ХҮРГЭЛТИЙН ВЕБ САЙТЫН ГИШҮҮН БА ТҮҮНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ

        3.1 Онлайн хүргэлтийн веб сайтын гишүүнээр бүртгүүлэхийн тулд и-мэйл хаяг, нууц үгийг оруулах ба гишүүнээр бүртгүүлсэн тохиолдолд энэхүү журмыг зөвшөөрсөнд тооцно.
        3.2 Гишүүний мэдээллийн үнэн зөвийг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцах ба энэхүү мэдээллийн нууцлалыг компани бүрэн хариуцна.
        3.3 Онлайн хүргэлтийн веб сайтаар 16 болон түүнээс дээш насны хэрэглэгчид захиалга өгөх эрхтэй. Түүнээс бага насны хэрэглэгч хуурамч захиалга өгсөн тохиолдолд эцэг эх, асран хамгаалагч нь хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.
        3.4 Онлайн хүргэлтийн веб сайтын гишүүн болмогц тухайн хэрэглэгчид данс үүснэ. Дансанд хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл, захиалгын түүх зэрэг мэдээлэл багтана.
        3.5 Хэрэглэгч захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот дотор, хүргэлтийн журмын хязгаарлалтанд багтах байршил, хаягаар, энгийн нөхцөлд үнэгүй, яаралтай нөхцөлд тодорхой төлбөр төлж, хүргүүлэх эрхтэй. Мөн хөдөө орон нутгийн баталгаат тендерийн унаагаар дамжуулан авах эрхтэй бөгөөд хүргэлтийн зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
        3.6 Онлайн хүргэлтийн вэб сайтад таны оруулж буй хувийн сэтгэгдэл болон бусад мэдээлэл зохистой байх шаардлагатай ба харилцааны соёлгүй, бүдүүлэг, хувийн амьдралын талаар илэн далангүй байдалтай, бусдыг доромжилсон, өөрийн үзэл бодлыг шахсан гэх мэтээр бусдыг хүндлээгүй зураг, дүрс бичлэг, линк оруулсан тохиолдолд бид таны оруулсан мэдээллийг устгах эрхтэй ба цаашид энэ байдал үргэлжилсэн тохиолдолд компани дансыг хаах болон хуулийн дагуу зохих арга хэмжээг авах эрхтэй.
        3.7 Хэрэглэгч нь онлайн хүргэлтийн вэб сайтын үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдол, шинэлэг санаа зэргийг мэдэгдэх эрхтэй. Шинэ бараа бүтээгдэхүүн захиалах хүсэлт, аливаа бүтээгдэхүүний шүүмж, сайшаал зэргийг бичиж нийтлэх эрхтэй.

ДӨРӨВ. ХҮРГЭЛТ
        4.1 Эм барих эрх бүхий жор баригч бараа бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн хүргэлтийн ажилтанд тоо ширхэг, тунгийн дагуу хүлээлгэн өгч хэрэглэгчид хүргүүлнэ. Хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүний хэрэглэх арга, давтамж, тун хэмжээ, хүчинтэй хугацаа, гаж нөлөө, хадгалах нөхцөл, зохистой хэрэглээний талаар лавлах оператороос авна.
        4.2 Энгийн жорын дагуу жороор олгох эмийн захиалга хийхдээ онлайн захиалгын систем дэх оператортой холбогдох хэсэг рүү орж, эмчийн бичсэн жорыг илгээх ба хүргэлтийн ажилтанг очиход эмийн жороо өгч бараа бүтээгдэхүүнээ хүлээн авна.
        4.3 Жортой эмийг хүргэхдээ жорын хүчин төгөлдөр байдлыг үндэслэн хэрэглэгчдэд олгох жорын маягтын ар талд жор олгосон жор баригч гарын үсгээ зурж огноог тэмдэглэнэ. Хэрэглэгч хүчин төгөлдөр бус, хуурамч жор хэрэглэсэн нөхцөлд эмийг олгохгүй бөгөөд хэрэглэгч хүргэлтийн төлбөр 3000₮-ийг төлөх үүрэгтэй.
        4.4 Хэрэглэгчийн хүргүүлэхийг хүссэн бараа бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот дотор бүсчиллийн дагуу үнэгүй, яаралтай нөхцөлд 3000₮-ийн төлбөртэйгээр хүргэж өгнө. Хөдөө орон нутгийн хүргэлтийн зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
        4.5 Эм, барааны захиалга баталгаажсанаас хойш энгийн нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг 2-4 цагийн дотор хүргэх бөгөөд яаралтай захиалгыг 1-2 цагийн дотор хүргэнэ.
        4.6 Онлайн хүргэлтийн веб сайтанд байрласан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн гарт очих хүртэлх сав, баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг компани хариуцна.
        4.7 Бараа бүтээгдэхүүний захиалгын нийт үнийн дүн 10,000₮ хүрсэн тохиолдолд хүргэлтийг авах эрх үүсэх ба 10,000₮-өөс доош үнийн дүнтэй захиалгыг хүргэхгүй болно.
        4.8 Бараа бүтээгдэхүүний захиалгын нийт үнийн дүн 10,000₮-20,000₮-ийн хооронд бол бүтээгдэхүүнийг зөвхөн энгийн нөхцөлөөр хүргэх ба тухайн үнийн дүнд яаралтай захиалгыг хүлээн авахгүй.
        4.9 Улаанбаатар хотын А бүсэд энгийн болон яаралтай захиалгыг авах ба бусад байршилд зөвхөн энгийн нөхцөлтэй захиалгыг авна.
        4.10 А бүсэд дараах хүрээ хамаарна. Үүнд:
    • Хойд зүгт: 17-р сургуулийн уулзвар, Дарь-Эх ганцын автобусны буудал хүртэл
    • Зүүн зүгт: Ботаникийн эцэс, 16-р хороолол, Шар хадны эцэс хүртэл
    • Баруун зүгт: Ханын материал, Толгойтын эцэс, Сонголонгийн тойрог, Баянхошууны тойрог хүртэл
    • Урд зүгт: Зайсан, Буянт ухаа 1, 2-р хороолол хүртэл
        4.11 А бүсээс бусад байршилд захиалга хүргэх тохиолдолд хэрэглэгч төв зам дагуух байрлалаас (автобусны буудал гэх мэт) бүтээгдэхүүнээ хүлээж авах үүрэгтэй.
        4.12 Замын ачаалал болон бусад шалтгааны улмаас захиалга хугацаанаасаа хоцрох болсон тохиолдолд хүргэлтийн ажилтан хэрэглэгчид утсаар мэдэгдэх болно.
        4.13 Хэрэглэгч хүргүүлэх хаяг болон холбоо барих утасны дугаарыг үнэн зөв өгөх шаардлагатай бөгөөд холбоо барих утасны дугаарыг захиалга хүргэгдэн очих хүртэл нээлттэй байлгах үүрэгтэй.

ТАВ. ТӨЛБӨР ТООЦОО
        5.1 Эм, барааны үнэ нь Монос эмийн санд тухайн үед мөрдөгдөж байгаа үнээр тогтоогдох ба зарим тохиолдолд өөр байж болно.
        5.2 Яаралтай нөхцөлөөр авсан тохиолдолд эм, барааны нийт мөнгөн дүн дээр яаралтай захиалгын дүн нэмэгдэн төлбөл зохих нийт төлбөр гарна.
        5.3 Хэрэглэгч дансаар болон бэлнээр төлбөрөө төлөх боломжтой.
        5.4 Та төлбөрөө дансаар хийх тохиолдолд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй банкуудын төлбөрийн карт ашиглах, Мобайл гүйлгээний дансаа ашиглан төлбөрийг төлөх боломжтой.

ЗУРГАА. БАРИМТЖУУЛАЛТ
        6.1 Хэрэглэгч захиалгыг санхүүгийн баримтын хамт хүлээн авна. Энэ баримт нь бараа бүтээгдэхүүний захиалга хийсэн баталгаа болно.
        6.2 Бүх гүйлгээ, шилжүүлэг, бараа бүтээгдэхүүний түгээлтийг байгууллагын санхүүгийн тамга бүхий баримтад үндэслэнэ.

ДОЛОО. ЭМ, БАРААГ БУЦААХ БОЛОН СОЛИУЛАХ НӨХЦӨЛ
        7.1 Хэрэглэгч захиалга хийхийн өмнө бараа бүтээгдэхүүний үнэ, үзүүлэлт зэрэгтэй урьдчилан танилцаж, сонголтоо хийх ба хүргэлт хийсэн бараа бүтээгдэхүүнийг (эм, эмийн бүтээгдэхүүнээс бусад) хэрэглэгч НӨАТ-ын баримтыг татварын системд бүртгүүлээгүй тохиолдолд 24 цагийн дотор буцаах боломжтой. НӨАТ-ын баримтыг татварын системд бүртгүүлсэн тохиолдолд буцаах боломжгүй.
        7.2 Захиалсан бараа бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн болон тээвэрлэлтийн гэмтэл илэрвэл хүргэлт хийснээс хойш 24 цагийн дотор компанид мэдэгдэх ба ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээр сольж өгөх үүргийг компани хүлээнэ. Ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүний нөөц дууссан тохиолдолд үнийн дүнтэй дүйцэх бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр сольж өгнө.

НАЙМ. ХАРИУЦЛАГА
        8.1 Хэрэглэгч бараа бүтээгдэхүүн захиалахдаа түүний тайлбар, орц найрлага, үзүүлэлт, үнэ, хэмжээ зэрэгтэй сайтар танилцсан байх ба хүргэж буй бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн болон тээвэрлэлтийн гэмтлээс бусад тохиолдолд компани хариуцлага хүлээхгүй.
        8.2 Хэрэглэгч төлбөр төлөхдөө буруу данс руу шилжүүлэх, буруу захиалга хийх зэрэг тохиолдолд компани хариуцлага хүлээхгүй.

ЕС. БУСАД ЗААЛТ
        9.1 Хэрэглэгчийн санал хүсэлт, асуулт, лавлагааг monos1883@monos.mn и-мэйл хаяг болон онлайн чат ашиглан, мөн 1800-1883, 450054-120 дугаарын утсаар 24 цагийн турш хүлээн авна.
        9.2 Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг вэб сайтын хүргэлтийн нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.
        9.3 Компани нь онлайн хүргэлтийн болон бусад журамд өөрчлөлт оруулах эрхтэй ба тухайн өөрчлөлт нь тэр даруй хүчинтэй болно.